Parkering, Holtahallen

Hei.

Holtahallen er bruk hver eneste kveld hele uka gjennom. Det er fantastisk!

Vi ser nå likevel en økende tendens til at svært mange brukere (foreldre/trenere etc) ikke tar i bruk skolens oppsatte parkeringsplasser. Stort sett alle kjører helt inn foran inngangspartiet eller på skolens sykkeloppstillingsplass. Dette er svært lite ønskelig.

For det første er området rundt inngangspartiet mørkt og lite oversiktlig. I tillegg myldrer det tidvis av små gutter og jenter på inn og ut av hallen. I forrige uke var vi svært nær en alvorlig ulykke da en bil rygget ut mot inngangspartiet uten å se de to guttene som stod der.

Når man også gjør bruk av skolens sykkeloppstillingsplass som parkeringsplass, har bilister lett for å kjøre over sykkelstativene som står der. Dette skjedde jevnlig i fjor, og vi har allerede sett det samme skje i år. Senest i forrige uke ble tre av skolens stativer kjørt flate… Dette er både kostbart for kommunen og totalt unødvendig.

Jeg ber om at dere tar dette opp med de trenere og lagledere gruppene dere ansvaret for. Så raskt som mulig. Denne informasjonene må ut, også til samtlige foreldre som kjører barna til og fra trening.

Vennlig hilsen
Espen Gundersen,
Lillesand Ungdomsskole

Skrevet av: Annar den 11. desember 2013 @ 22:21
Under kategorien(e): Forsiden,tennis

Ingen kommentarer

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Samarbeidspartnere

Lillesands-sparebank Trimtex MX-Sport Lillesand Senter
Asko Saint Gobain

Informasjon

Styreleder: Tor Berthelsen

Org. nr.: 975 633 845, Adresse: Postboks 202, 4792 Lillesand
 Følg oss på Facebook
 Følg oss på Twitter