Årsmelding Turn

Ved en feil ble ikke årsmeldingen til Turn med i LILs årsrapport.

Den kan derfor leses her:

Årsmelding LIL Turn 2013.

Styrets sammensetning:

Leder: Kari Helene Egeland

Nestleder: Junina Tveiten Jørgensen

Kasserer: Astrid Tandberg

Referent: Marianne H. Øien

Medlemsansvarlig: Elin Bylund

Trenerkontakt: Vibeke Gottschalck (ikke stemmeberettiget)

LIL Turn har dette året høynet medlemsantallet til 160 medlemmer og er dermed nest største gruppe i LIL. Vi har et parti som heter GymX med voksne damer som trener mosjon. Freerunning har nå to partier for gutter. Innen troppsgymnastikk har vi 5 partier i alderen 6 til 13 år.

Dette året har vi leid inn gjestetrenere i kortere og lengere perioder, kjøpt inn noe nytt utstyr, deltatt på flere arrangementer, blitt tildelt både spillemidler og kompetansemidler og hatt stor fokus på utdannelse og kursing av trenere, i tråd med NGTF`s nye kompetansekrav, samt økning av treningstid. Trenerne har vært på kurs i treningsplanlegging med Jacob Bie Hansen (anerkjent dansk turntrener og kursholder) for å bedre kunne planlegge trening- og kompetansemål for hvert trinn.

Alt dette i et håp om at det kommer medlemmene til gode i form av mer kvalifisert og effektiv trening, mestringsfølelse og gode opplevelser på trening, stevner og andre oppvisninger.

I 2013 har LIL Turn deltatt på følgende arrangementer:

April: Kretsserie og Kretsmesterskap i Froland

Gymfestival i Arendal

Mai: Borgertoget i Lillesand

Lillesand Sparebank stipendutdeling ( kun Freerunning) i Lillesand

Turnsportens Dag i Lillesand

Juni: Voksenturnstevne (GymX) på Rjukan

Lillesands Daene (GymX) i Lillesand

Oktober: Kretsmesterskap og Sørlandsmesterskap Arendal

November: Høstoppvisning i Lillesand

Styret har hatt 10 styremøter og 3 samarbeidsmøter (styret og trenere) og behandlet 61 saker.

Styret vil gjerne takke alle som har hjulpet til dette året slik at vi har kunnet opprettholde aktivitetsnivået i turnen?

På vegne av styret

Kari Helene Egeland

Leder

Skrevet av: Tom Knudsen den 12. februar 2014 @ 23:23
Under kategorien(e): turn

Ingen kommentarer

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Samarbeidspartnere

Lillesands-sparebank Trimtex MX-Sport Lillesand Senter
Asko Saint Gobain

Informasjon

Styreleder: Tor Berthelsen

Org. nr.: 975 633 845, Adresse: Postboks 202, 4792 Lillesand
 Følg oss på Facebook
 Følg oss på Twitter