PRESSEMELDING fra Hovedstyret

Pressemelding

Dugnadsalg i Lillesand Idrettslag

Lillesand IL Turn har opptrådt på en åpen, gjennomsiktig og ryddig måte i forbindelse med salg av Lips fra Forever Living.
Lillesand 15. oktober 2017: NRK.no har i et par saker den siste uke rettet søkelyset på dugnadsalg i idrettslag i Kristiansand og Lillesand.
I den forbindelse har Turngruppa i Lillesand Idrettslag blitt omtalt. Når man leser artikkelen sitter man igjen med en følelse av at LIL Turn har gjort noe ulovlig.

Dette stemmer ikke!

Saken er tredelt:

•Har LIL Turn gjort noe ulovlig?
•Dugnadsalg i idretten
•Frivilligheten rundt dugnadsarbeid og dugnadsalg

LIL Turn drives av frivillig dugnadsarbeid

Hovedstyret i Lillesand Idrettslag er ikke i tvil om at LIL Turn har alt riktig her.
De har hatt svært gode resultater av dette frivillige dugnadsarbeidet. Det er ingen internt i Lillesand Idrettslag som har beriket seg selv på dette salget.
Det har vært ryddighet rundt dette med frivillighet rundt retur av produkter som ikke er solgt.
Nettverksalg er en lovlig omsetningsform. Hovedstyret i Lillesand IL kan ikke se at LIL Turn har gjort noe som er galt i denne saken.
Tvert imot; LIL Turn har ved flere anledninger de siste årene blitt kontaktet av NRK.no og det kan dokumenteres at LIL Turn
har spilt med full åpenhet og transparens i saken, og har på eget initiativ informert Hovedstyret om dette.
Det er betenkelig at det ikke fremgår av saken at en av journalistene har selv hatt barn i LIL Turn og vært motstander av denne dugnadsalget, dette er en sak vil følges opp via PFU.
Når likevel dugnadsalg skaper slik debatt som vi ser nå, uavhengig av hva som har skjedd i denne saken,
vil hovedstyret i Lillesand Idrettslag på neste hovedstyremøte den 26. oktober 2017 gjennomgå praksisen rundt alt dugnadsalg i idrettslaget som egen sak.
Hovedstyret presiserer at alt dugnadssalg og dugnader skal være frivillig og at usolgte produkter eller lodd skal kunne returneres.

Skrevet av: Rune Stiansen den 17. oktober 2017 @ 09:43
Under kategorien(e): Forsiden

Ingen kommentarer

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Samarbeidspartnere

Lillesands-sparebank Trimtex MX-Sport Lillesand Senter
Asko Saint Gobain

Informasjon

Styreleder: Tor Berthelsen

Org. nr.: 975 633 845, Adresse: Postboks 202, 4792 Lillesand
 Følg oss på Facebook
 Følg oss på Twitter