Årsmøte 2019 i Lillesand svømmegruppe

5. Mars 2018 kl. 19.00 Klubbhuset i Holta

 
Saksliste
1. Godkjenning av saksliste
2. Godkjenning av stemmeberettigede
3. Valg av dirigent, referent og protokollunderskrivere
4. Årsmeldinger 2018
5. Regnskap 2018
6. Innkommende saker: Saker som ønskes behandlet på årsmøtet meldes til styret
    senest: 26. Februar 2019 ved jennyaronssonolsen@gmail.com
7. Budsjett for 2019
8. Valg

Skrevet av: John Fredrik Ølstørn den 19. februar 2019 @ 09:21
Under kategorien(e): svømming

Ingen kommentarer

No comments yet.

RSS feed for comments on this post.

Sorry, the comment form is closed at this time.

Samarbeidspartnere

Lillesands-sparebank Trimtex MX-Sport Lillesand Senter
Asko Saint Gobain

Informasjon

Styreleder: Tor Berthelsen

Org. nr.: 975 633 845, Adresse: Postboks 202, 4792 Lillesand
 Følg oss på Facebook
 Følg oss på Twitter