Forsikring

 • Idrettsforsikring for barn (NIF)
 • Klubbforsikring (NIF/IF)
  • Hovedpunkene for IF Klubbforsikring.Litt fra vilkårene:
   • Gjelder under 70 år
   • Ektefelle
   • Samboer
   • Barn
   • Hele verden
   • Organisert idrettsøvelse + treningsøvelser som naturlig hører sammen med øvelsen
   • a) Kamper, konkurranse, oppvisninger
   • b) Trening på idrettsbane /idrettshall
   • c) Fellestrening utenfor dette, men ledet av instruktør
   • d) Trening utenfor dette, men som naturlig inngår i planlagt treningsprogram
   • All oppvarming  og nedvarming under a-d
   • Dvs. under dette, dekker idrettsskade
   • Reiser til ovennevnte dekker forsikringen ulykkesskade med noen forbehold
   • Opphold

    

  • Hva dekkes:
   • Dødsfall
   • Varige skader som medfører livsvarig invaliditet på minst 10%
   • Tannskade
   • Erstatning for fysioterapi/kiropraktorbehandling
   • Erstatning for legebehandling, medisiner, reise, proteser m.m.
   • Operasjon i privat klinikk

    

  • Hvilke skader selskapet svarer for og hvilke begrensninger som gjelder:
   • Idrettsskade, akutt skade som plutselig oppstår og uforutsett i forbindelse med organisert idrettsutøvelse
   • Ulykkesskade, forårsaket ved plutselig ytre fysisk begivenhet – ulykkestilfelle i forbindelse med reise og opphold. Skade som sjokk regnes ikke som skade
   • Dekker ikke dykking, hastighetsløp, luftsport fjellklatring og ekspedisjonslignende utfarter.
   • Forsikringen dekker ikke belastningsskader, slitasje som oppstår som følge av gradvis og langvarig slitasjeskader (gikt og senebetennelser)
   • Dekker ikke skade som er påvirket av sykdom, sykelig tilstand eller anlegg
   • Dekker ikke skade som skyldes slagtilfelle, besvimelse eler annen sykelig tilstand (hjerteinfarkt)
   • Dekker ikke skade pga. medisinsk behandling med medikamenter
   • Dekker ikke forsettlig fremkalling av forsikringstilfelle
   • Dekker ikke grov uaktsom fremkalling av forsikringstilfeller

 

Skulle det være noe spørsmål ang. klubb forsikringen, kontakt daglig leder.

Sist oppdatert: 21. oktober 2013 - 09:23. Av: Annar

Samarbeidspartnere

Lillesands-sparebank Trimtex MX-Sport Lillesand Senter
Asko Saint Gobain

Informasjon

Styreleder: Tor Berthelsen

Org. nr.: 975 633 845, Adresse: Postboks 202, 4792 Lillesand
 Følg oss på Facebook
 Følg oss på Twitter