Generell informasjon

Utmerkelser

Elitemerker

Svømmere som oppnår hhv 350, 550 og 850 poeng etter gjeldene tabell på enkeltøvelser mottar elitemerke i hhv bronse, sølv og gull.  Denne utdeles på avslutningsfesten til sommeren.

Cup-pokaler

Beste poengsum gjennom året mottar vandrepremien. Tre napp gir pokalen til odel og eie.

Det deles årlig ut pokaler til deltakere i klubb-cup etter poeng oppnådd gjennom året.  Ca. 1/3 premiering i pokaler. Utover dette deles det ut enkle premier/medaljer til de som har vært med en eller flere ganger.

Bestemannspokalen

Det deles ut pokaler til beste jente (1) og beste gutt(1) etter høyes oppnådd poengsum i gjeldende tabell. Pokalen vurderes pr status pr. 1. Juni, og deles ut ved sommerfesten.

Talentpokalen

Det deles ut en pokal til den jente og  gutt i klasse 10-11-12 år som har høyest poengsum på summen av 4 øvelser i ulike svømmearter uavhengig av distanse  (pr. 1. Juni).  Denne deles ut ved sommerfesten.

Innsatspokal

Det deles ut en innsatspokal til en svømmer  (gutt eller jente) som i særlig grad har vist iver og stå på-vilje siste periode.  Postitiv holdning til trening og gruppen vektlegges, sammen med fremmøte og smil. Trenermøtet/trenerteamet  vurderer kandidater og tildeler.

Innsatspokalen deles ut to ganger i året, til juleavslutning og sommeravslutning for hhv høstsemester og vårsemester.

Persepokal

Persepokalen deles ut ved avslutning av kalederåret til den svømmer (gutt eller jente) som har flest perser siste kalenderår registrert i medley.no  (pr 1. desember) gjeldende år.  Pokalen deles ut på juleavslutningen.

Informasjonshefte

Til foreldre i svømmegruppa: informasjonshefte

Huskeliste– for foreldre i svømmegruppen

  • Fremmøte på trening 15 min før oppstart i basseng/styrkerommet
  • Svømmere må ha badetøy, briller, badehette, shorts og en t-skjorte (for basistrening) og såpe med på alle treninger. Ha gjerne også med ekstra badehette og briller i bagen.
  • Send melding eller epost til trener dersom svømmeren er syk eller forhindret i å møte på trening
  • Trener er ”sjefen” i bassenget, så kontakt trener dersom det er noe du lurer på eller vil informere om. Trener bør vite om event. sykdommer/medisiner for utøver.
  • Alle beskjeder bli lagt på Facebook og/eller mail til foreldre. Sørg for at trener og medlemsansvarlig har riktig adresse.
  • Klubbcup er uten påmelding – møte i hallen senest kl. 16.00
  • Hvis ikke annet er sagt må foreldre sørge for transport av sin svømmer til lokale stevner og turer.
  • Foreldre må stille til dugnad og stevnehjelp!
  • Husk at svømmegruppen drives på dugnad

Så alle må bidra til et aktivt og positivt miljø!!!
Vi må jobbe i team og gjøre hverandre gode !

Lykke til med svømmesesongen.

Dugnad

Klubben er avhengig av hjelp fra foreldre på leirer, stevner etc. Da er det behov for foreldrehjelp i form av hjelpetrenere, kjøring ,  kjøkkentjeneste, nattevakter, turledere, kakeselgere, kakebakere, tidtakere etc. Dette er utrolig kjekt fordi svømmebarna våre er utrolig fine barn å være på tur med og arrangere stevne for. Man får masse input om hva som skjer i klubben og hva svømming går ut på ved å være med. NB! Man trenger ikke å kunne noe om svømming!

I tillegg til dugnad i svømmegruppen vil  også noe dugnadsarbeid for hovedlaget LIL være nødvendig. Eksempel på dugnadsarbeid er iskakeaksjonen, salg av fordelskort o.l.

Hva innebærer et medlemskap for svømmerne

Det betales kontingent en gang  i året. Se oppdaterte medlemspriser på Lillesand IL

Grasrotandelen

Tipper du Lotto og andre spill via Norsk Tipping? Da setter LIL svømmegruppe stor pris på å få din grasrotandel.

LILs svømmings kontonummer

Svømmegruppens kontonummer er: 2850 21 15814 (Lillesands sparebank)

Du må alltid skrive på innbetalingen hva den er for og for hvem.

Eksempel:
Juleleir 2009 i Lillesand for Sverre Olsen  f. 1998

Sist oppdatert: 10. juli 2017 - 09:30. Av: John Fredrik Ølstørn

Samarbeidspartnere

Lillesands-sparebank Trimtex MX-Sport Lillesand Senter
Asko Saint Gobain

Informasjon

Styreleder: Tor Berthelsen

Org. nr.: 975 633 845, Adresse: Postboks 202, 4792 Lillesand
 Følg oss på Facebook
 Følg oss på Twitter