Kontakter

Styret i LIL svømmegruppe

Styrelder: Marit Smeland, tel. 97191547, leder.svomming@lillesandil.no
Nestleder/lisensansvarlig: Tanja Bujanauskiene, rbujanau@online.com
Sekretær: Jenny A. Olsen , jennyaronssonolsen@gmail.com
Kasserer: Jarle Fosen, tel. 41223163, kasserer.svomming@lilesandil.no
Trenerkontakt: Kjetil Wesøy, tel.40045993, kjetilwesoy@gmail.com
Svømmeskoleansvarlig: Lisbeth Børresen, tel. 99090969, lisbeth@lilsvøm.no
Styremedlem/lisensansvarlig: Thone Helene Glamsland, thonehelene@gmail.com
Styremedlem: Ann Beate Vollen, abvollen@hotmail.com
Trenere: 
Kjetil Wesoy, tel.nr. 40045993, kjetilwesoy@gmail.com
Bjørn Berthelsen, tel. 92626578, bjorn@datafiks.no
Odd Torjus Rist: tel.nr. 95008108, odd.rist@gmail.com
Aina Munthe, aina.munthe@outlook.com
Lisbeth Børresen, tel.nr. 99090969, lisbeth@lil.svom.no
Astrid Kristin Larsen, tel.nr. 47346425, astridkristin_larsen@yahoo.com
Silje Nor, silje@tommynor.no
Trym Osland, trymoslan@gmail.com

Sist oppdatert: 1. april 2019 - 21:55. Av: Hassan Jacobsen

Samarbeidspartnere

Lillesands-sparebank Trimtex MX-Sport Lillesand Senter
Asko Saint Gobain

Informasjon

Styreleder: Tor Berthelsen

Org. nr.: 975 633 845, Adresse: Postboks 202, 4792 Lillesand
 Følg oss på Facebook
 Følg oss på Twitter