Utmerkelser

Æresmedlem Anledning År
Trygve Tønnesen
Torfinn Birkeland
Stener Speilberg
LIL’s 50-årsjubileum 1969
Ragnhild Lundemoen LIL’s 70-årsjubileum 1989
Carl Jon Hansen LIL’s 75-årsjubileum 1994
Johan Olav Fosseli
Jørgen Bakkemoen
Kåre Michalsen
Tove Michalsen
Eli Bentsen
LIL’s 90-årsjubileum 2009
År Hederspris Foreldrepris
1977 Thorfinn Birkeland Øystein og Solveig Schanke
1978 Einar Vennesland Solveig Børresen og Arnhild Lien
1979 Trygve Thorkildsen Else og Knut Moen
1980 Carsten Abrahamsen Bjørg og Per Bøhn
1981 Tov Martin Hansen Arnhild og Helmut Aas
1982 Peder Larsen Gunhild og Tore Steinsland
1983 Liv Tveit Vennesland Randi og Mange Nes
1984 Johan Olav Fossli Reidun og Villy Sandberg
1985 Ivar Berntsen Åse og Odd Aasen
1986 Eli Bentsen Eli og Kjell Gunnufsen
1987 Erling Mathisen Dagrun og Birger Svendsen
1988 Tove og Kåre Michalsen Helen og Jon Stie
1989 Carl Jon Hansen Åse og Johan Olav Fossli
1990 Ikke utdelt Ikke utdelt
1991 Ikke utdelt Reidun og Finn Salvesen
1992 Ikke utdelt Ikke utdelt
1993 Ikke utdelt Ikke utdelt
1994 Ikke utdelt Anna og Finn Bendixen
1995 Omar A. Olsen Ikke utdelt
1996 Birger Svendsen Ikke utdelt
1997 Ikke utdelt Ikke utdelt
1998 Kjell Gunnufsen Ikke utdelt
1999 Ikke utdelt Aslaug og David Ben Knudsen
2000 Torstein Vålandsmyr Barbro og Bernt Fossum
2001 Jørgen Bakkemoen Ikke utdelt
2002 Ikke utdelt Reidun og Tor Martin Kristiansen + Aina og Per Walle
2003 Ikke utdelt Eva og Helge Uldal
2004 Ikke utdelt Anne Gulseth og Per Knutsen
2005 Kirsten C. Vennesland Ikke utdelt
2006 Notto Høiland Ikke utdelt
2007 Ikke utdelt Ikke utdelt
2008 Torbjørn Krogstad Ikke utdelt
2009 Ikke utdelt Ikke utdelt
2010 Ikke utdelt Ikke utdelt
2011 Ikke utdelt Ikke utdelt
2012 Ikke utdelt Ikke utdelt
2013 Ikke utdelt Ikke utdelt
2014 Ikke utdelt Ikke utdelt
2015 Ikke utdelt Ikke utdelt
2016 Ingunn Corneliussen og
Gørill Kristiansen
Ikke utdelt
Sist oppdatert: 30. oktober 2017 - 15:33. Av: Annar

Samarbeidspartnere

Lillesands-sparebank Trimtex MX-Sport Lillesand Senter
Asko Saint Gobain

Informasjon

Styreleder: Tor Berthelsen

Org. nr.: 975 633 845, Adresse: Postboks 202, 4792 Lillesand
 Følg oss på Facebook
 Følg oss på Twitter