Ekstaordinært årsmøte 25. april 2019

INNKALLING Ekstraordinært Årsmøte i Lillesand IL.

Når: Torsdag 25. april 2019
Klokka 19:00 – 20:00
Hvor: Klubbhuset i Holta
Saker:

1. Sammenslåing av fotballgruppa til Lillesand IL og Lillesand Fotballklubb.

Forslag til vedtak: Ekstraordinært årsmøte i Lillesand IL godkjenner sammenslåingen av fotballgruppa til Lillesand IL og Lillesand Fotballklubb under navnet Lillesand Fotball. Lillesand Fotball vil være en undergruppe av Lillesand IL, og inneha de samme rettighetene og pliktene som den tidligere fotballgruppa i Lillesand IL hadde.

Vel møtt!

Med sportslig hilsen,

LILLESAND IL

Hovedstyret v/Tor Berthelsen, Leder
Skrevet av: Tor Berthelsen den 10. april 2019 @ 09:51 Les Mer

Lillesand Fotball redusere treningsavgiften for barn

Leder i Lillesand Fotball, Roy Tømte, er svært stolt over at Lillesand Fotball kan redusere treningsavgiften for barn 6 til 12 år. Tømte påpeker at vi ser at treningsavgiftene tar helt av i enkelte klubber, hvor det kan koste 1000-vis av kroner å delta i fotballen. Vi mener fotball er for alle!

I Lillesand Fotball kan vi redusere treningsavgiften takket være god økonomistyring i Lillesand IL og ikke minst på grunn av våre sponsorer, og da spesielt Lillesands Sparebank. Lillesands Sparebank sponser Lillesand IL med nesten 1 million kroner i 2019, eller omkring kr. 1000,- per aktive utøver under 20 år.

Lillesand IL skal være tilgjengelig for alle, og et enstemmig årsmøte i Lillesand Fotball fulgte opp denne målsetningen og vedtok et forslag til treningsavgift på kr. 200,- per år for barn.

Roy Tømte ble valgt til leder av Lillesand Fotball, hvor fotballgruppa til LIL og LFK nå er samlet, på årsmøtet nå i januar. Tømte ønsker å presisere at det nå er Lillesands Sparebank som er den viktigste sponsoren for fotballen i Lillesand, og at det er «Byens bank» som er hovedårsaken til at Lillesand Idrettslag kan gi et godt, variert og rimelig tilbud innenfor mange idrettsgrener.

Lillesand IL håper å se deg på årsmøtet onsdag 13. februar, klokka 19:00 på klubbhuset i Holta.

Skrevet av: Tor Berthelsen den 11. februar 2019 @ 12:41 Les Mer

Lite snø igjen i Holta !!

Det er nå så lite snø og mye vann under snøen igjen, så det vil ikke bli arrangert skirenn før det kommer mer snø !!

Det er noe snø enda, men det minker veldig nå, og værmeldingene er også dårlige i så måte, men litt høyere oppe er det nok av snø…

Skrevet av: Notto den 10. februar 2019 @ 21:36 Les Mer

Årsmøte 2018

Årsmøteagenda 2018 og Årsregnskap 2018

Agenda

Onsdag 13. februar 2019, Holta Klubbhus, kl. 19.00

Saksliste

1. Åpning
2. Konstituering

a. Godkjenning av stemmeberettigede
b. Godkjenning av innkalling og saksliste
c. Valg av dirigent og referent
d. Valg av to protokollunderskrivere

3. Årsrapporter
Pause m/bevertning
4. Treningsavgifter
5. Innføring av minimumskontingent
6. Regnskap 2018 og revisjonsberetning
7. Budsjett 2019
8. Valg

Tor Berthelsen

Styreleder – LIL

Vedlegg:

Årsregnskap 2018 etter revisjon

Revisjonsberetning 2018

Årsmelding LIL 2018

Skrevet av: Annar den 6. februar 2019 @ 19:20 Les Mer

HANDLEKVELD I BRANDSTORE LILLESAND!

Skrevet av: Annar den 5. februar 2019 @ 21:10 Les Mer

Årsmøte 2019 – Lillesand fotball


Vedlegg

Årsmøte 2019 Lillesand fotball – Sakliste
Årsmøte 2019 Lillesand fotball – Sakspapirer
Lillesand fotball – Sportsplan, Revidert til årsmøtet 2019
Rammeverk for strategiplan

Skrevet av: Annar den 10. januar 2019 @ 10:28 Les Mer
Eldre »

Samarbeidspartnere

Lillesands-sparebank Trimtex MX-Sport Lillesand Senter
Asko Saint Gobain

Informasjon

Styreleder: Tor Berthelsen

Org. nr.: 975 633 845, Adresse: Postboks 202, 4792 Lillesand
 Følg oss på Facebook
 Følg oss på Twitter