12 deltakere på C-lisens, delkurs 3

ferdighetsutvikling-i-fotball1 FotballferdighetHelgen 1.-3. april arrangerte Fotballgruppen trenerkurs i Holta, i samarbeid med NFF Agder. Dette var første del av ungdomstrenerdelen. Fredagen var det keepertrening, med Erik Ruthford Pedersen fra Start som instruktør. Jarle Olafsen fra Søgne var instruktør på lørdag og søndag.

Fokus var på god ferdighetsutvikling, som må ta utgangspunkt i de fire dimensjonene: Den individuelle, den relasjonelle og den strukturelle dimensjonen, samt kampdimensjonen.

Skrevet av: Annar den 25. april 2016 @ 08:39 Les Mer

LIL Fotball – Sportsplan

Nå er den nye Sportsplanen for Fotballgruppen klar. Utkast til planen ble utarbeidet av Sportsplangruppen og sendt ut på høring, med en måneds høringsfrist. Deretter ble høringssvarene behandlet i Fotballstyret og endringer innarbeidet i dokumentet. Den nye Sportsplanen ble vedtatt av Fotballstyret 26.01.2016. Etter korrekturlesing og justering av layout, har planen blitt presentert og gjennomgått i det nye Fotballstyret.

Nå begynner arbeidet med å ta Sportsplanen i bruk i hele Fotballgruppen, slik at vi skaper en godt forankret felles plattform og bedre systematikk og kvalitet i klubbutviklingen.

Les sportsplanen her

Skrevet av: Annar den 14. mars 2016 @ 22:25 Les Mer

Årsmøtepapirer

Årsmøte

Vedlegg 1 – LIL Årsregnskap 2015 til årsmøte

Vedlegg 2 – LIL Revisjonsberetning 2015

Vedlegg 3 – LIL Budsjettforslag 2016 til årsmøte

Vedlegg 4 – Innstilling fra valgkomiteen 2016

Trykk på linkene for å laste ned

Skrevet av: Annar den 28. januar 2016 @ 23:08 Les Mer

Det store kompetanseløftet – LIL Fotball bygger klubb

Revidert 04.01.016: Nye kursdatoer/tider bekreftet

Det er avgjørende for kvaliteten på tilbudet til barn og unge at trenerne som skal følge dem opp er trygge i rollen og har kunnskap og kompetanse. I tillegg er det viktig at trenerne inngår i samarbeid med hverandre og reflekterer sammen om oppgaven de står i, hva som er god praksis og hvordan vi skal utvikle oss for å ivareta spillerne på beste måte.

LIL Fotball gjennomfører nå et stort kompetanseløft i forkant av seriespillet i 2016. En del trenere og ledere har allerede gjennomført noen kurs i 2015. Nå skal kompetanseløftet rulles ut på alle alderstrinn i hele fotballgruppen. (mer…)

Skrevet av: Annar den 4. januar 2016 @ 14:00 Les Mer

Pressemelding: Endringer for LIL Senior A herrer

Fotballstyret har i samråd med spillergruppen og hovedtrener Trond Andreassen besluttet å gjøre strategiske endringer rundt seniorlaget på herresiden. Det er en målsetting å etablere laget i 4. divisjon over de nærmeste årene. Dette forutsetter et sterkt lagsapparat med bred oppslutning i spillergruppen. Klubben vil derfor sette sammen et nytt lagsapparat inn mot sesongen 2016. Vi har valgt å løse Trond Andreassen fra oppgaven han har hatt og dermed stå fritt til å sette sammen et helt nytt trenerteam og apparat rundt spillerne.

Lillesand, 20.12.2015

Øyvind Mellem
Leder, LIL Fotball

Ingunn Corneliussen
Nestleder, LIL Fotball

Skrevet av: Annar den 20. desember 2015 @ 23:12 Les Mer

Ny sportsplan – høringsdokument

Hei, fotballvenner!

Nå foreligger høringsdokumentet til ny sportsplan for LIL Fotball. Det blir nå sendt ut til alle lagsapparat, som gjerne kan distribuere det videre ut til foreldregruppen. I tillegg blir dokumentet lagt ut på klubbens hjemmeside og Facebookside. Hensikten er å få en bred høringsrunde og dermed bred forankring og kjennskap til Sportsplanen. (mer…)

Skrevet av: Annar den 6. desember 2015 @ 18:39 Les Mer
Eldre »

Samarbeidspartnere

Lillesands-sparebank Trimtex MX-Sport Lillesand Senter
Asko Saint Gobain

Informasjon

Styreleder: Tor Berthelsen

Org. nr.: 975 633 845, Adresse: Postboks 202, 4792 Lillesand
 Følg oss på Facebook
 Følg oss på Twitter